Shiseikan Europe


Go to content

Dojo Kitami

Dojo

Il Dojo della Shiseikan di Kitami,
diretto Da Masami Sasaki Shihan


Back to content | Back to main menu